sobota, 28 stycznia 2012

"Lublin w powieści graficznej" – recenzja


 KOMIKSY Z POWIELACZA. Wydane w grudniu ubiegłego roku komisy z serii Lublin w powieści graficznej treścią i formą nawiązują do opozycyjnych publikacji drugiego obiegu. Tomy: Spotkania z Zuzią. Narodziny niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie oraz 13 XII 1981 starszym przypominają o doniosłych wydarzeniach towarzyszących przemianie ustrojowej – młodszym pokazują siłę powielacza i żmudną pracę „podziemnych” kopistów.

Czytaj komiksy na: www.latarnia.teatrnn.pl | Czytaj recenzję na: www.irka.com.pl

Pierwszy zeszyt jest szesnastostronicową opowieścią o trudach niezależnego drukarstwa, niebezpieczeństwach zdobywania materiałów oraz prywatnych wspomnieniach związanych z tą – z dzisiejszej perspektywy – heroiczną pracą. Najważniejszą postacią opowieści do scenariusza Dominika Szcześniaka jest Zuzia, której – nie zdradzając szczegółów – wkład w rozwój niezależnych lubelskich publikacji był nieoceniony. O blaskach i cieniach podziemnej pracy opowiadają znane postaci bloku opozycyjnego, które w komiksie ukazane są w półzbliżeniu, jak w telewizyjnym reportażu.

Dokumentalny komiks urzeka swoją formą. Małe arkusze zszyte zszywaczem, gęsto zapisane tekstem oraz wydane na papierze niskiej jakości przywołują też, jak zapowiadał Maciej Pałka, czasy zinów rozpowszechnianych na kserokopiarkach – zapominanego epizodu w historii polskiego komiksu. Podobnie wydany jest drugi zeszyt samodzielnie przygotowany przez Macieja Pałkę – czterostronicowa broszura 13 XII 1981. Komiks w bardzo sugestywny sposób obrazuje wprowadzenie stanu wojennego. Ciekawie ukazana została „najsłynniejsza” polska audycja telewizyjna, sceny aresztowań oraz kadry ze Stoczni Gdańskiej. Seria Lublin… choć niszowa i o niewielkim zasięgu, to dzięki konceptowi nawiązań do wydań pirackich, warta zauważenia, lektury i refleksji.

Lublin w powieści graficznej. Spotkania z Zuzią. Narodziny niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie
Scenariusz: Dominik Szcześniak
Rysunki: Maciej Pałka
Druk: czarno-biały
Format: A5
Stron: 16
Wydanie: grudzień 2011
Wydawnictwo: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Lublin w powieści graficznej. 13 XII 1981
Scenariusz i rysunki: Maciej Pałka
Druk: czarno-biały
Format: A5
Stron: 4
Wydanie: grudzień 2011
Wydawnictwo: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”