poniedziałek, 30 lipca 2012

"Spacer z Czechowiczem | Poemat o mieście Lublinie" – recenzja


KOMIKSOWY SPACER Z CZECHOWICZEM. Komiks Spacer z Czechowiczem | Poemat o mieście Lublinie wydany przez Ośrodek „Brama Grodzka – teatr NN” jest kolejną ważną publikacją, która za sprawą Macieja Pałki poszerza dokumentacyjno-historyczne „możliwości” komiksu. Do tej pory mogliśmy poznać kulisy drugiego obiegu wydawniczego – za sprawą osobliwie wydanych zeszytów z cyklu Lublin w powieścigraficznej. Oraz ważną historię/biografię Henia Żytomirskiego, którą Maciej Pałka i Karol Konwerski rewelacyjnie przekuli na opowieść komiksową. Po Spacerze Henia dwaj twórcy po raz kolejny zabierają czytelników w podróż ulicami Lublina. Tym razem za sprawą albumu powstałego na kanwie dzieła wybitnego poety międzywojnia, który życiem, twórczością i tragiczną śmiercią związany był z Lublinem.
Czytaj też na: www.irka.com.pl

Jak zwykle w produkcjach firmowanych przez lubelski Ośrodek projekt ściśle przylega do lokalnej historii. Nie tylko za sprawą Czechowicza, który w tradycji literackiej wiązany jest zazwyczaj z nurtem katastrofizmu, ale też – a może przede wszystkim – dzięki wieloletniej, kultywowanej przez lublinian, tradycji spaceru trasą opisywaną w Poemacie. Miłośnicy poezji Józefa Czechowicza, którzy (od 2003 roku, zawsze w lipcu) przemierzają ulice śladami Wędrowca otrzymali kolejny przewodnik. Karol Konwerski i Maciej Pałka przygotowali tom „poezji obrazowej” (analogicznie do poezji dźwiękowej), czy – po prostu – powieści graficznej, która jest swego rodzaju interpretacją słów Poematu. Spacer z Czechowiczem Pałki i Konwerskiego naznaczony jest mrokiem i aurą tajemnicy. Sprawia wrażenie szkicownika, w którym przemierzający ulice Wędrowiec gwałtownymi ruchami „konkretyzował” słowa poematu, zderzając je z napotkaną architekturą. Graficzna strona komiksu rysowanego niejako „z marszu” prezentuje się niezwykle ciekawie. Imponuje forma wydania: przypominająca tomik poezji w tekturowej okładce, zadrukowana intensywną czernią (czego niestety nie widać na zdjęciu) z załączoną mapą i kalendarium spacerów. Autorom udało się oddać należny hołd poecie, jednocześnie wchodząc z nim w śmiały dialog, który powinien zainteresować nie tylko czytelników komiksów, ale i literaturoznawców. Udało się również stworzyć kolejny, unikalny portret miasta, które tym razem odkryło swoje tajemnicze, nocne oblicze. Z tym większym żalem kończy się tę komiksową peregrynację, z tym większym żalem czyta się słowa „dobranoc miasto stare, dobranoc”.

Spacer z Czechowiczem | Poemat o mieście Lublinie
Autor Poematu o mieście Lublinie: Józef Czechowicz
Opracowanie powieści graficznej: Karol Konwerski, Maciej Pałka
Projekt okładki: Flora Nastaj
Druk: czarno-biały
Stron: 54
Wydanie: 3 lipca 2012
Wydawnictwo: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”